MIM-ANIMATIONER OCH HÖSTJUBILEUM PÅ KLIF MODEHUS – WARSZAWA

  1. Höstjubileet på: Shoppingcenter Dom Mody Klif ägde rum i sällskap av kreativa mimer som förgyllde tiden för galleribesökarna.

Konstnärerna uppmuntrade till deltagande i tävlingar, poserade för foton och engagerade sig i kreativa interaktioner med de närvarande personerna.

Allt ägde rum i staden Warszawa.

 

Kontakt